FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा पद विवरण संकलक

अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा ।

विवरण संकलकको अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना

व्यतिगत घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धि दर्ता शिविर संचालनको लागि विवरण संकलक छनौट सम्बन्धि जरुरी सुचना !!!

साना व्यवसायिक उत्पादन कृषि केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रम संचालनको लागि आवेदन पेश गर्ने बारे सुचना !!!

Pages