FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

मतदाता नामावली

जिरी नगरपालिकाबाट करार सेवामा जनशक्ति पदपूर्तिको लागि लिइएको परिक्षाको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना !!!

बिज्ञापन नं ०८/०७७/०७८  पद :पोषण स्वयंसेवक 

फिजियोथेरापिष्ट पदको अन्तरवार्ता सम्बन्धि सूचना !!!

सीपमूलक तालिम सम्बन्धि जानकारी सम्बन्धमा

अन्तरवार्ता सम्बन्धि सूचना प्रकाशन सम्बन्धि सूचना

 विज्ञान नं ०९/०७७/७८     पद  : पोषण स्वयंसेवक  

Pages