FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

विज्ञापनको लागि विज्ञापन एजेन्सीहरुले साइज सहित दररेट खुलाई पठाउने सम्बन्धी सूचना

करार कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धि सूचना

Invitation for Bids For Construction of Jiri Commercial Complex Building

Contract Identification No: JIRI.MUN.NCB.BUI.JC.03-2077/078

जिरी नगरपालिकाबाट करार सेवामा जनशक्ति पदपूर्तिको लागि लिईएको परिक्षाको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना

सेवा अवरुद्ध हुने सम्बन्धमा

Pages