FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

जिरी नगरपालिकाबाट करार सेवामा जनशक्ति पदपूर्तिको लागि लिइएको परिक्षाको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना !!!

विज्ञापन नं ०९/०७७/७८   पद:फिजियोथेरापिष्ट

मतदाता नामावलीबाट नाम सच्याइएको, हटाइएको सम्बन्धि सूचना !!!

 

सौर्य सिंचाई कार्यक्रमअन्तर्गत आपूर्ति गर्न इच्छुकआपुर्तिकर्ताहरुलाई सूचीकरणसाथै सिलबन्दी दरभाउ पत्र पेश गर्न आव्हान सम्बन्धि सूचना र मागमा आधारित सौर्य सिंचाई सहभागीहुनका लागि प्रस्ताब आव्हानसूचना

तालिमको आवेदन दिने म्याद थप सम्बन्धि सूचना

मतदाता नामावली अद्यावधिक कार्यक्रम सम्बन्धि सूचना

Pages