FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

मेडिकल सामाग्री आपूर्ति सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना

सामाजिक सुरक्षा भत्ता परिचय पत्र नविकरण सम्बन्धि सूचना !!!

व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धि दर्ता शिविर संचालन बारे सूचना

जिरी नगरपालिकाको रकम भुक्तानी लिने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना !!!

व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धि दर्ता शिविर संचालन बारे सूचना

Pages