FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

LISA को अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा

LISA को प्रारम्भिक नतिजा सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा

कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।

साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न इच्छुक निजी क्षेत्र/गैरसरकारी संघ संस्थाको लागि आशयपत्र आव्हानको सूचना ।

साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न इच्छुक निजी क्षेत्र/गैरसरकारी संघ संस्थाको लागि आशयपत्र आव्हानको सूचना ।

Pages