FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

LISA को अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा

रैथाने बाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम (बाली विकास कार्यक्रम अन्तर्गत रैथाने बालीको उपयोग बढाउने प्रयोजनका लागी होमस्टे सञ्चालनमा सहयोग कार्यक्रमका लागी प्रस्ताव आव्हानको सुचना ।

रैथाने बाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम (बाली विकास कार्यक्रम अन्तर्गत रैथाने बालीको उपयोग बढाउने प्रयोजनका लागी होमस्टे सञ्चालनमा सहयोग कार्यक्रमका लागी प्रस्ताव आव्हानको सुचना ।

रैथाने बाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम (बाली विकास कार्यक्रम) अन्तर्गत पिठो पिस्ने मेशिनरी उपकरण बागमती, प्रदेश नेपाल मिति: २०७९/०१/२ कार्याल वितरणमा ५० % अनुदान कार्यक्रमको लागी प्रस्ताव आव्हानको सुचना ।

रैथाने बाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम (बाली विकास कार्यक्रम) अन्तर्गत पिठो पिस्ने मेशिनरी उपकरण बागमती, प्रदेश नेपाल मिति: २०७९/०१/२ कार्याल वितरणमा ५० % अनुदान कार्यक्रमको लागी प्रस्ताव आव्हानको सुचना ।

कोभिड १९ विरुद्धको खोपको तेस्रो / बुस्टर डोज खोप संचालन सम्बन्धी सूचना

मिति २०७८।१२।२५ देखि २०७८।१२।२९ गते सम्म १५ महिना देखि १५ वर्ष उमेर समुहका बालबालिकाहरूलाई दिइने टाइफाइड विरूद्धको खोप केन्द्रको विस्तृत कार्यतालिका

Pages