FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

मतदाता नामावली अद्यावधिक कार्यक्रम सम्बन्धि सूचना

मतदाता नामावली

जिरी नगरपालिकाबाट करार सेवामा जनशक्ति पदपूर्तिको लागि लिइएको परिक्षाको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना !!!

बिज्ञापन नं ०८/०७७/०७८  पद :पोषण स्वयंसेवक 

फिजियोथेरापिष्ट पदको अन्तरवार्ता सम्बन्धि सूचना !!!

सीपमूलक तालिम सम्बन्धि जानकारी सम्बन्धमा

Pages