FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

Invitation for Bids for Construction of Khawa-Rambole Road (IFB NO:- JIRI.MUN.NCB.ROAD.KR.03-2076/77)

Invitation for Bids for Construction of Khawa-Rambole Road (IFB NO:- JIRI.MUN.NCB.ROAD.KR.03-2076/77)

Invitation for Bids for Construction of Ratmate-Patase Road (IFB No:- JIRI.MUN.NCB.ROAD.RP.04-2076/77)

Invitation for Bids for Construction of Ratmate-Patase Road (IFB No:- JIRI.MUN.NCB.ROAD.RP.04-2076/77)

Invitation for Bids for Procurement of Fabricated Steel Parts for Trail Bridge( Contract Identification No:JIRI.MUN.NCB.TB-1/2076/77)

Invitation for Bids for Procurement of Fabricated Steel Parts for Trail Bridge

२०७६/०७७ को लागि बेरोजगार सुचिमा दर्ता हुन दिएका बेरोजगार व्यक्तिहरुको विवरण 

५० % अनुदानमा वितरण हुने असिना अवरोधक जाली कार्यक्रमको लागि आवेदन पेश गर्ने बारे जरुरी सूचना !!!

Pages