FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

बिषयगत सिकाइ सहजीकरणका लागि समय तालिका सम्बन्धि सूचना

कार्यक्रम पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना !!!

जिरी नगरपालिका भित्र रहेका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरुको लागि जानकारी

बोलपत्र दाखिला गर्ने अन्तिम म्याद सम्बन्धमा (हाटडांडा-सिक्री-त्रिशुले-झाक्रे सडक ) ठेक्का नं :JIIRI.MUN.NCB.ROAD.JJ.09-2076/77

(हाटडांडा-सिक्री-त्रिशुले-झाक्रे सडक ) ठेक्का नं :JIIRI.MUN.NCB.ROAD.JJ.09-2076/77

शिलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धि सूचना

शिलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धि सूचना 

Pages