FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

१ महिना भित्र यस नगरपालिकाले गरेको मुख्य कामको विवरण

यस जिरी नगरपालिकाले १ महिना भित्र गरेको प्रमुख कार्यहरुको विवरण

नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा ।

मिति २०७४।०८।२२ गतेको विज्ञापन सम्बन्धि सूचना र स्थगित अमिन पदको सूचना बमोजिम मिति २०७४।०९।१७ गतेको अन्तरवार्ता समेतका आधारमा निम्नानुसारका उम्मेदवारहरुलाई सिफारिस गर्ने मिति २०७४।०९।१७ को उम्मेदवार छनौट तथा सिफारिस समितिको निर्णय अनुसार निम्न  योग्यताक्रमको आधारमा सिफारिस गरिएकोले सम्बन्धित सबैक

सूचना प्रकाशन सम्बन्धमा

जिरी नगरपालिकाको पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना

सूचना

Website Update बारेमा

यस नगरपालिकाको website update हुन गइ रहेको हुँदा यसबाट पर्ने असर प्रति नगरपालिका क्षमा चाहान्छ ।

Pages