FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

बेरोजगार व्यक्तिहरुको अपुग विवरण तथा कागजात र अद्मायावधिक गर्ने सम्बन्धमा जरुरि सूचना !!!

सामाजिक परिचालक र घुम्ती डकर्मीकाे संक्षिप्त सूची

राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण ,जिल्ला आयोजना कार्यन्वयन इकाई (भवन) चरीकोट दोलखा द्वारा मिति २०७६/०६/०१ मा प्रकाशित सूचना अनुसार सामाजिक परिचालक र घुम्ती डकर्मी पदका लागि आवदेकहरुको संक्षिप्त सूची प्रकाशन भएको र मिति २०७६/०७/२२  गते सामाजिक परिचालक ,मिति २०७६/०७/२५ गते घुम्ती डकर्मी पदका लागि अन्

विद्यालय बस संचालनका लागि भारि सवारी चालकको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना

एम.आइ.एस अपरेटर र फिल्ड सहायकको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना

Notice for Construction of garage and drainage management

Construction of garage and drainage management

Pages