FAQs Complain Problems

सौर्य सिंचाई कार्यक्रमअन्तर्गत आपूर्ति गर्न इच्छुकआपुर्तिकर्ताहरुलाई सूचीकरणसाथै सिलबन्दी दरभाउ पत्र पेश गर्न आव्हान सम्बन्धि सूचना र मागमा आधारित सौर्य सिंचाई सहभागीहुनका लागि प्रस्ताब आव्हानसूचना