FAQs Complain Problems

मिति २०८०।१०।१६ गते बसेको जिरी नगरकार्यपालिकाको ९७ औँ बैठकबाट भएका निर्णयहरू:

नगरकार्यपालिकाको ९७ औँ बैठकबाट भएका निर्णयहरूको Pdf फाइल हेर्न यहाँ Click गर्नु होस् ।

Supporting Documents: