FAQs Complain Problems

मिति २०८०।०९।२० गते बसेको जिरी नगरकार्यपालिकाको ९६ औँ बैठकबाट भएका निर्णयहरू:

नगरकार्यपालिकाको ९६ औँ बैठकबाट भएका निर्णयहरूको Pdf फाइल हेर्न यहाँ Click गर्नु होस् ।

Supporting Documents: