FAQs Complain Problems

मिति २०८०।०८।२० गते बसेको जिरी नगरकार्यपालिकाको ९४ औँ बैठकबाट भएका निर्णयहरू:

 नगरकार्यपालिकाको ९४ औँ बैठकबाट भएका निर्णयहरूको Pdf फाइल हर्न यहाँ Click गर्नु होस् ।

Supporting Documents: