FAQs Complain Problems

जिरी वडा नं २ मिति २०७८/०१/१४ देखि २०७८/०१/१७ सम्म  दर्ता शिविर सञ्चालित

जिरी वडा नं २ मिति २०७८/०१/१४ देखि २०७८/०१/१७ सम्म  दर्ता शिविर सञ्चालित

घटना दर्ताका १७ वटा अनलाईन प्रमाणपत्र जारी

घटना दर्ताको १ वटा सूचना फाराम, कागजात अपुगको कारण सेवा ईकाई ल्याईयो

समग्रमा दर्ता शिविर-जिरी वडा नं २ उत्साहपूर्वक सम्पन्न