FAQs Complain Problems

जिरी नगरपालिका भित्र रहेका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरुको लागि जानकारी