FAQs Complain Problems

समाचार

जिरी नगरपालिका क्षेत्र भित्र ट्रयाक्टर लगायतका ठूला सवारी साधनहरु संचालनमा रोक लागाईएको सम्बन्धी जरुरी सूचना!!!