FAQs Complain Problems

जिरी नगरपालिकाबाट करार सेवामा जनशक्ति पदपूर्तिको लागि लिइएको परिक्षाको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना !!!

विज्ञापन नं ०९/०७७/७८   पद:फिजियोथेरापिष्ट