FAQs Complain Problems

जिरी नगरपालिकाबाट करार सेवामा जनशक्ति पदपूर्तिको लागि लिइएको परिक्षाको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना !!!

बिज्ञापन नं ०८/०७७/०७८  पद :पोषण स्वयंसेवक