FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

DPR Preparation for construction of a dam and an artificial lake in Jiri and preparation of required plans

राशन खरिद गर्ने सम्बन्धी शिलबन्दी जिरी जिल्ला अस्पताल

Invitation for Bids

Invitation for Bids

Invitation for Bids for the Construction of Compound wall, Road, Soak Pit and Boundary wall of Jiri Municipality Building.

ढुँगा गिटी बालुवा संकलन तथा उत्खनन् गरि बिक्री गर्ने प्रयोजनका लागि वोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

वोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

ट्रेक्टरको लागि बोलपत्र बोलपत्र आव्हानको सुचना

Pages