FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

महिला भलिवल सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना

जिरी नगरपालिकाको पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना

१ महिना भित्र यस नगरपालिकाले गरेको मुख्य कामको विवरण

यस जिरी नगरपालिकाले १ महिना भित्र गरेको प्रमुख कार्यहरुको विवरण

नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा ।

मिति २०७४।०८।२२ गतेको विज्ञापन सम्बन्धि सूचना र स्थगित अमिन पदको सूचना बमोजिम मिति २०७४।०९।१७ गतेको अन्तरवार्ता समेतका आधारमा निम्नानुसारका उम्मेदवारहरुलाई सिफारिस गर्ने मिति २०७४।०९।१७ को उम्मेदवार छनौट तथा सिफारिस समितिको निर्णय अनुसार निम्न  योग्यताक्रमको आधारमा सिफारिस गरिएकोले सम्बन्धित सबैक

सूचना प्रकाशन सम्बन्धमा

Pages