FAQs Complain Problems

Photo Gallery

जिरी नरपालिकाको नगरसभाको चौथो नगर सभा मिति २०७६ असार १०  गते बजेट नीति तथा  कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको छ ।

, , , , , , ,

यस जिरी नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भई यस नगरपालिकाको विकास निर्माण कार्मायमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनु भएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री चक्रपाणी शर्मा ज्यूको विदाई कार्यक्रमका केहि तस्विरहरु

, , , ,

Pages