फोटो ग्यालरी

भूकम्प अगाडिको जिरी स्थित लिङकन बजार

भूकम्प अगाडिको जिरी स्थित लिङकन बजार, भूकम्प अगाडिको जिरी स्थित लिङकन बजार