FAQs Complain Problems

News and Notices

Invitation for Bids for Jiri Buspark Management Works

Invitation for Bids for Jiri Buspark Management Works

Contract Identification No: JIRI.MUN.NCB.MNG.BG.13-2078/79

 First Date of publication: 2078/11/03

प्रजातन्त्र दिवस मनाउने सम्बन्धमा

जिरी नगरपालिका अन्तरगत रहेका सम्पूर्ण कार्यालयहरु, शैक्षिक संस्थाहरु लाइ सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रजातन्त्र दिवस मनाउने सम्बन्धमा गरेको परिपत्र

Invitation for Bids

'Supply, Delivery, Installation, Commissioning and Testing of broadband Internet services in designated locations of Jiri Municipality, Ward Offices, Health post, Community Health Unit and Community schools of Jiri Municipality Through 12-Core Optical Fiber

Pages