FAQs Complain Problems

News

प्रजातन्त्र दिवस मनाउने सम्बन्धमा

जिरी नगरपालिका अन्तरगत रहेका सम्पूर्ण कार्यालयहरु, शैक्षिक संस्थाहरु लाइ सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रजातन्त्र दिवस मनाउने सम्बन्धमा गरेको परिपत्र