FAQs Complain Problems

जिरी नगरपालिका स्तरीय आधारभूत तह (कक्षा-८) उत्तीर्ण परीक्षाको आवेदन फारम भर्ने / भराउने सम्बन्धी सूचना !!!