FAQs Complain Problems

News

जिरी नगरपालिकाबाट करार सेवामा जनशक्ति पदपूर्तिको लागि लिईएको परिक्षाको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना